שיעור 5.5 – יצירת חדרים ודלת שאלה

המשימה: חלוקת הבית לחדרים ויצירת דלת שאלה באחד החדרים

בשיעור הזה נעשה את החלוקה בתוך הבית, ונתנסה ביצירת דלת שמכילה שאלה

חלוקת הבית

כמו בכל בית, גם בזה ניצור חלוקה על ידי קירות

שנו את הטקסטורה של הקירות ללבן

דלת שאלה

פתחו את המזוודה.

חפשו את תקיית EDUCATIONAL SURPRIZE BAG ומתוכה הוציאו את הרכיב בשם MULTICHOICE DOOR.

וגררו אותה אל המקום המיועד לדלת.

פתחו את תפריט הבנייה ולחצו על לשונית CONTENT בו תמצאו תקייה עם מספר פריטים. אנחנו נעבוד רק עם ה GCARD.

פתחו את ה GCARD. הקובץ הקטן הזה מיועד לכתיבת השאלה שתופיע בלחיצה על הדלת בהמשך.

כתיבת ה-GCARD

כעת נפרט כיצד לכתוב את השאלות בתוך ה GCARD:

Q- שאלה

Q1/Q2/Q3- תשובות

A- תשובה

  • בשורה שמתחיל עם האות Q נרשום את השאלה
  • בשורות הבאות אשר מתחילות עם האות Q ומספר, כגון Q1/Q2/Q3 נרשום את התשובות האפשריות
  • בשורה המתחילה באות A נציין את התשובה הנכונה והלא נכונות. שימו לב שרק תשובה אחת תוכל להיות הנכונה. כדי להגדיר מהי התשובה הנכונה והלא נכונה נרשום את הספרה 1 לתשובה הנכונה והספרה 0 לתשובה לא נכונה. חשוב לרשום פסיק בין הספרות.

כפי שמופיע בתמונה למעלה, בשורה A מופיעות שלוש ספרות.

סדר ההופעה הוא כנגד סדר התשובות, כך לדוגמה בתמונה למעלה: 0,1,0. הספרה 0 הראשונה היא כנגד התשובה הראשונה (לא נכונה) , הספרה 1 כנגד התשובה השניה (היא הנכונה).

וסיום הספרה האחורנה היא 0 כנגד התשובה השלישית(לא נכונה).

חשוב לרשום את כל הטקסטים בצורה הפוכה, כדאי להשתמש באתר להיפוך טקסט באינטרנט

ולהעתיק את הטקסט ב GCARD.

בסיום נלחץ על כפתור SAVE

בלחיצה על הדלת יופיע חלון עם שאלה. יש ללחוץ על התשובה הנכונה על מנת שהדלת תפתח.