שיעור 2.3 – פונקציות תנועה מתקדמות – שמירת מקום

שמירת מקום

כאשר מגיעים למקום אותו רוצים לשמור על מנת לחזור אליו בהמשך, יש לבצע שמירת מקום כדלהלן.

LANDMARK

הפקודה הזו מאפשרת לשמור מיקום ספציפי בתוך העולם כקיצור דרך.

היכנסו לתפריט World הנמצא בחלק העליון של המסך, ולאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור Landmark This Place.

רצוי לתת שם למקום השמור החדש, וכן ניתן להוסיף הערות.

את קיצורי הדרך- LANDMARKS תוכלו למצוא בתוך המזוודה- INVENTORY בתחתית המסך

יש לפתוח את ה INVENTORY בכפתור המזוודה

קיימת תיקייה בשם LANDMARKS בה תוכלו למצוא את קיצורי הדרך

שמירת מקום בתור בית

ניתן לשמור את אחד המקומות בתור בית, כלומר, המקום בו ישתגר בהתחלה כברירת מחדל.

 

פתחו את תרפיט World  בחלק העליון במסך ובחרו באופציה Set Home to Here.

בלחיצה על אייקון הבית, הממוקם בחלק השמאלי עליון של המסך, תגיעו לנקודה זו.