פרק 9 – ניהול אזור

כאשר מדובר בניהול האזור, חשוב לבין כי ה"אי" מורכב מחלקות נפרדות. ולכן, הניהול נעשה בשתי רמות:

  1. ניהול החלקה PARCEL
  2. ניהול האי