דלת שאלה MULTI-CHOICE

הוראות הכנה והפעלה לרכיב MULTI-CHOICE DOOR
דלת שאלה רבת ברירה

דלת השאלה רבת ברירה מאפשרת לפתוח דלת לאחר מתן תשובה לשאלה עם כמה תשובות.

הרכיב הזה שימושי ויעיל בפרויקטים של בניית חדרי בריחה בתוך העולם, מבוכים עם תחנות שאלה ועוד.

הוראות הכנת שאלות הדלת

ראשית, יש לפתוח את המזוודה ולחפש את הרכיב MULTICHOICE DOOR, בתוך תיקיית

הכלים הפדגוגיים EDUCATIONAL SURPRIZE BAG, ולגרור אותו אל האדמה.

היכנסו לתפריט העריכה. לחיצה ימנית על הדלת וללחוץ על EDIT.

בתוך לשונית CONTENT חפשו את הרכיב בשם gcard ופתחו אותו.

הבנת מבנה ה gCard:

על מנת לכתוב את השאלות ולהגדיר את התשובות הנכונות, יש צורך להכיר את מבנה השאלה ב gCard:

            בשורה המתחילה באות Q- יש לרשום את השאלה.

            בשורות הבאות אשר מתחילות באות Q וספרה, כגון Q1/Q2/Q3 יש לרשום את התשובות האפשריות.

הגדרת התשובה תתבצע באמצעות הספרות 1 (נכון) ו 0 (לא נכון).

            בשורה המתחילה באות A נציין את התשובה הנכונה והלא נכונות.

שימו לב שרק תשובה אחת תוכל להיות הנכונה.

כדי להגדיר מהי התשובה הנכונה, יש לרשום את הספרה 1 לתשובה הנכונה והספרה 0 לתשובה לא נכונה.

חשוב לרשום פסיק בין הספרות.

כפי שמופיע בתמונה הקודמת, בשורה A מופיעות שלוש ספרות.

סדר ההופעה הוא כנגד סדר התשובות, לדוגמה, בתמונה למעלה: 0,1,0.

האפס הראשון הוא כנגד התשובה האפשרית הראשונה, הספרה 1 כנגד התשובה השניה – היא הנכונה.

והספרה האחרונה היא 0 כנגד התשובה השלישית שהיא גם לא התשובה הנכונה.

המערכת אינה מזהה את הכתב בעברית בצורה תקינה, לכן חשוב לרשום את כל הטקסטים בצורה הפוכה.

כדאי להשתמש באתר להיפוך טקסט באינטרנט

ולהעתיק אותו בצורה תקינה בתוך ה gCard

בסיום תהליך כתיבה השאלה והתשובות, יש ללחוץ על כפתור SAVE.

על מנת להגדיר את התמונה אשר תופיע במקרה של מתן תשובה לא נכונה,

וכן אם ברצונכם לשנות את הטקסטורה של הדלת עצמה,

יש להכניס את התמונה המבוקשת בתוך לשונית CONTENT,

ולשנות את השם בצורה הבאה:

עבור תשובה לא נכונה, יש לשנות את שם התמונה ל 0.

עבור הטקסטורה של הדלת, יש לשנות את שם התמונה ל 2.

בדוגמה למטה, ניתן לראות כי התמונה שתופיע במקרה של מתן תשובה לא נכונה, היא פרצוף כועס.

הוראות שימוש בדלת שאלה רבת ברירה

לאחר העריכה והגדרת השאלה והתשובות, ניתן לעשות שימוש ברכיב.

לחצו לחיצה שמאלית על הדלת. בצד ימין למעלה, יופיע חלון עם השאלה שהוגדרה ומספר כפתורים כנגד מספר התשובות האפשריות.

במידה והתשובה לא נכונה, על הדלת תופיע הטקסטורה הבאה.

במידה והתשובה תהיה נכונה, הדלת תיעלם ותהיה אפשרות לעבור קדימה.