שיעור 5.9.1 – הוספת ציר לדלת מסתובבת

המשימה- הוספת ציר לדלת

בשיעור

למדנו ליצור דלת אשר נפתחת בסיבוב בלחיצה עליה. השיעור הנוכחי מהווה המשך לדלת מסתובבת.

נלמד ליצור את ציר הדלת אשר על מנת שהדלת תיפתח באופן מלא, ולא כסיבוב

ראשית נלחץ לחיצה ימנית  על הדלת המסתובבת המקורית על מנת להיכנס לתרפיט העריכה.

ואז נשנה את גודלה ורוחבה בלחיצה על כפתורי CTRL+SHIFT.

צרו קוביה חדשה, והגדילו אותה לגודל של דלת.

שנו את הצבע לדלת החדשה.

סמנו את שני חלקי הדלת (הציר והדלת החדשה)

באמצעות לחיצה על כפתור SHIFT ולחיצה על כל חלק בנפרד.

כאשר שתי החלקים יהיו מסומנים בהילה צהובה,

לחצו על כפתור LINK בתוך תפריט העריכה על מנת לחבר אותם

בשלב זה, הדלת תיפתח ותיסגר באופן מלא בכל לחיצה עליה.