לשונית  FEATURES

בתפריט הזה תמצאו מגוון מניפולציות של אנימציה אשר ניתן להוסיף לאובייקטים שבניתם.

כמו כן, קיים אפקט של תאורה אשר יקרין אור על הסביבה בה האובייקט נמצא.

ניתן להוסיף צבע לאור.