לשונית GENERAL

החלק הזה של התפריט כולל מידע כללי על האובייקט שנבנה,

כו כן, מגוון פעולות ופונקציות שניתן להשתמש במהלך תהליך היצירה.

בתמונה הבאה תוכלו לקבל מידע מפורט.

בתפריט שיפתח יש מספר פונקציות שעליהם תוכלו ללמוד בפרקים הבאים