שיעור 5.7 – יצירת מפסק למנורה (קוד מוכן)

המשימה: יצירת מפסק עבור המנורה של השיעור הקודם

השיעור הזה מהווה המשך לשיעור הקודם

בשיעור הזה נלמד ליצור מפסק אשר ישלוט על תפקוד המנורה.

נבנה בעולם את המנורה החדשה באזור אחר בבית

בלשונית CONTENT ניצור SCRIPT חדש ונעתיק את ה SCRIPT עבור המנורה נשמור את השינויים על ידי כפתור SAVE.

על מנת לקבל את הקוד ולהעתקתו, לחצו עלה קישור לקוד עבור המנורה .

ניתן להעתיק את הקוד המוכן גם על ידי לחיצה על COPY בפינה הימנית למעלה של שורות הקוד שלפניכם.

				
					// קוד עבור המנורה


// Global variable declarations
integer gLightOn = 0;

// All LSL programs must have a default state 
default
{
  // All states should have a state_entry event
  state_entry()
  {
    // put llListen statements in state_entry 
    llListen(-1986, "Button", NULL_KEY, "Light");
  }

  listen(integer m_channel, string m_name, key m_id, string m_message)
  {
    if ((gLightOn))
      {
        llSetPrimitiveParams([PRIM_POINT_LIGHT, FALSE, <1.0,1.0,1.0>, 1.0, 10.0, 0.01]);
        llSetPrimitiveParams([PRIM_GLOW, ALL_SIDES, (float) 0]);
        gLightOn = FALSE;
      }
    else
      {
        llSetPrimitiveParams([PRIM_POINT_LIGHT, TRUE, <1.0,1.0,1.0>, 1.0, 10.0, 0.01]);
        llSetPrimitiveParams([PRIM_GLOW, ALL_SIDES, (float) 0.3]);
        gLightOn = TRUE;
      }
  }
}
				
			

נבנה כעת את השאלטר או המפסק.

יש להעמיד את הקוביה על הקיר ונשנה את שם האובייקט ל Button

(כפי שראינו קודם, בקוד הגדרנו כי האובייקט שיפעיל את המנורה נקרא Button)

כעת ניצור את הקוד SCRIPT המפסק  עצמו.

העתיקו את הקוד עבור המפסק

והדביקו אותו על SCRIPT חדש שיצרנו עבורו.

שמרו את השינויים  על ידי לחיצה על כפתור SAVE

ניתן להעתיק את הקוד המוכן גם על ידי לחיצה על COPY בפינה הימנית למעלה של שורות הקוד שלפניכם.

				
					// קוד עבור המפסק

// Global variable declarations

// All LSL programs must have a default state 
default
{
  // All states should have a state_entry event
  state_entry()
  {
  }

  touch_start(integer num_detected)
  {
    llSay(-1986, "Light");
  }
  
  }
				
			

תוכלו להדליק את המנורה באמצעות לחיצה על המפסק .