משחק טריוויה

חידון על בסיס פרק זמן מוגבל למתן תשובות.

הוראות הכנה:

יש לגרור את הרכיב בשם QUIZZ המופיע בתיקיית EDUCATIONAL SURPRIZE BAG אל האדמה.

יש להכנס לתפריט העריכה בלחיצה ימנית על האובייקט ומיד על כפתור EDIT.

לחצו על לשונית CONTENT ופתחו את הרכיב בשם gCard.

המערכת לא מקבלת כתב בעברית בצורה תקינה ועל כן, יש להשתמש בתוסף גוגל  או כל אתר להיפוך טקסט להקלדת השאלות בצורה הפוכה, ולאחר מכן להעתיק את הטקסט ההפוך בתוך הGCARD.

נפרט כיצד רושמים את השאלות בצורה נכונה:

         בשורה שמתחיל עם האות Q נרשום את השאלה

         בשורות הבאות אשר מתחילות עם האות Q ומספר, כגון Q1/Q2/Q3 נרשום את התשובות

         בשורה המתחילה באות A נציין את התשובה הנכונה והלא נכונות.

שימו לב שרק תשובה אחת תוכל להיות הנכונה. כדי להגדיר מהי התשובה הנכונה והלא נכונה נרשום את הספרה 1 לתשובה הנכונה והספרה 0 לתשובה לא נכונה.

חשוב לרשום פסיק בין הספרות.

כפי שמופיע בתמונה למעלה, בשורה A מופיעות שלוש ספרות.

סדר ההופעה הוא כנגד סדר התשובות, כך לדוגמה בתמונה למעלה: 0,1,0. האפס הראשון הוא כנגד התשובה הראשונה, הספרה 1 כנגד התשובה השניה – היא הנכונה.

וסיום הספרה האחורנה היא 0 כנגד התשובה השלישית.

לאחר הקלדת השאלות יש לשמור את השינויים בלחיצה על כפתור SAVE.

המשחק מתחיל בלחיצה על האובייקט.

השעון יתחיל לרוץ אחורה עשר דקות עד לתום המשחק.

השאלות יופיעו זו אחר זו לאחר מתן תשובה, והתוצאות יוצגו בסוף המשחק בתוך ה NEARBY CHAT שנמצא בסרגל כפתורי ההפעלה.