שיעור 9.1 – ניהול חלקות – PARCEL

ניהול החלקה

ראשית יש להיכנס לתפריט ניהול החלקה הספציפית בתוך האי בלחיצה ימנית על האדמה, ולאחר מכן לחצו על ABOUT LAND.

הכרת התפריט ABOUT LAND.

התפריט כולל מגוון אפשרויות ורמות ניהול שונות הקשורות להרשאות

בנייה, שינוי אובייקטים, הגדרת קבוצות לעבודה שיתופית, הרשאות תנועה ותקשורת ועוד.

לשונית GENERAL

ניתן להגדיר הרשאות בנייה לקבוצות או תלמידים מסוימים

לשונית OBJECTS

לשונית OPTIONS