שיעור 5.6 – יצירת מנורה דולקת (קוד מוכן)

המשימה- יצירת מנורה

בשיעור הזה נלמד ליצור מנורה הדולקת בלחיצה עליה.

נפתח את תפריט הבנייה ונבנה את צורת המנורה

נפתח את לשונית CONTENT ונלחץ על כפתור NEW SCRIPT, לאחר מכן נעתיק את הSCRIPT המוכן ישירות מהקישור או לחילופין

ניתן להעתיק את הקוד המוכן גם על ידי לחיצה על COPY בפינה הימנית למעלה של שורות הקוד שלפניכם.

				
					// Global variable declarations
integer gLightOn = 0;

// All LSL programs must have a default state 
default
{
  // All states should have a state_entry event
  state_entry()
  {
  }

  touch_start(integer num_detected)
  {
    if ((gLightOn))
      {
        llSetPrimitiveParams([PRIM_POINT_LIGHT, FALSE, <1.0,1.0,1.0>, 1.0, 10.0, 0.01]);
        llSetPrimitiveParams([PRIM_GLOW, ALL_SIDES, (float) 0]);
        gLightOn = FALSE;
      }
    else
      {
        llSetPrimitiveParams([PRIM_POINT_LIGHT, TRUE, <1.0,1.0,1.0>, 1.0, 10.0, 0.01]);
        llSetPrimitiveParams([PRIM_GLOW, ALL_SIDES, (float) 0.3]);
        gLightOn = TRUE;
      }
  }
}

				
			

נדביק את הקוד שהעתקנו על ידי לחיצה על CTRL+V, ונלחץ על כפתור SAVE.

אחרי שתפריט הבניה יהיה סגור, האור ידלק או יכבה בלחיצה על גוף התאורה שבנינו.