פרק 10 – מערכת הניהול

המערכת מאפשרת מספר פעולות ניהול עליהן נפרט בהמשך