לשונית OBJECT

בתוך התפריט הזה תוכלו למצוא מגוון מניפולציות שניתן להשתמש לעיצוב האובייקט

 

הפרק הזה יעסוק בפונקציות  הבאות.

 

בתמונה הבאה תוכלו לקבל פירוט של כל אחת מהפונקציות הללו.

 

locked/phisically/temporary/phantom/hollow/path/twist/tapper/slice/topshear