משחק חפש את המטמון – TREASURE HUNT

הוראות הכנה והפעלת התיבה TRESURE HUNT

משחק חפש את המטמון.

תיבות המכילות שאלה אשר מובילה למיקום אחר בו נמצאת השאלה הבאה במרחב.

הוראות הכנה

יש לבנות את הרכיב בשם TRESURE HUNT מתוך תיקיית EDUCATIONAL SURPRIZE BAG

הרכיב יהיה פתוח לעריכה אך ורק לבעלים שלו, כלומר, מי שבנה את תיבת חפש את המטמון.

יש להכנס לתפריט העריכה בלחיצה ימנית על התיבה ולאחר מכן לחיצה על כפתור EDIT. בלשונית CONTENT יש לפתוח את ה GCARD על מנת לרשום את שאלת החידה.

הבנת מבנה ה gCard:

על מנת לכתוב את השאלות ולהגדיר את התשובות הנכונות, יש צורך להכיראת מבנה השאלה ב gCard:

בשורה המתחילה באות Q- יש לרשום את השאלה.

בשורות הבאות אשר מתחילות באות Q וספרה, כגון Q1/Q2/Q3 יש לרשום את התשובות האפשריות.

הגדרת התשובה תתבצע באמצעות הספרות 1 (נכון) ו 0 (לא נכון).

בשורה המתחילה באות נציין את התשובה הנכונה והלא נכונות. שימו לב שרק תשובה אחת תוכל להיות הנכונה.

כדי להגדיר מהי התשובה הנכונה, יש לרשום את הספרה 1 לתשובה הנכונה והספרה 0 לתשובה לא נכונה.

חשוב לרשום פסיק בין הספרות.

המערכת אינה מזהה את הכתב בעברית בצורה תקינה, לכן חשוב לרשום את כל הטקסטים בצורה הפוכה.

כדאי להשתמש באתר להיפוך טקסט באינטרנט

ולהעתיק אותו בצורה תקינה בתוך ה gCard.

בסיום תהליך כתיבה השאלה והתשובות, יש ללחוץ על כפתור SAVE.

לחצו על הרכיב שוב.

החלון שייפתח מהווה תפריט ניהול  לתיבה, הכולל אפשרויות לשינוי צבע ומספר החידה.

בחרו צבע ולאחר מכן לחצו על כפתור לחזור.

בחרו מספר

ניתן להוסיף את האפשרות לקבל "פרס" במקרה של מתן תשובה נכונה, כמו כן, הרמז למיקום השאלה הבאה שהשחקן יקבל.  האפשרות הזאת היא אופציונלית.

 

בתוך לשונית CONTENT יש להוסיף את האובייקט ("פרס")  שתרצו שהשחקן יקבל במקרה של מתן תשובה נכונה. יש לגרור אותו מהמזוודה  ולוודא שבהגדרות האובייקט נפתחה האפשרות להעתקה ולהעברה. לחצו לחיצה ימנית על האובייקט ולחצו על כפתור PROPERTIES.

סמנו V בכל האפשרויות לשינוי האובייקט.

 

  (בדוגמה למטה ניתן לראות שהאובייקט הוא GLOBE FLAG). 

בתוך לשונית CONTENT הכניסו גם את הטקסטורה שתרצו שהשחקן יקבל עם הרמז לתחנה הבא. 

את התמונה ניתן לייצור ב POWERPOINT ולהעלות אותה כ TEXTURE (להוראות ליצירת טקסטורות ב POWERPOINT ראה בפרק

יש לשנות את שם הטקסטורה ל Q1.

הפעלת המשחק

על השחקן ללחוץ על התיבה. חלון חדש יופיע בצד הימני של המסך עם השאלה שעליו לענות.

בעת מתן תשובה נכונה, השחקן יקבל "פרס" ורמז למיקום התחנה הבאה.

על מנת לקבל את הפרס, יש ללחוץ ACCEPT על החלון החדש שיופיע מיד לאחר מתן התשובה.

להיכנס ל INVENTORY, תחת לשונית RECENT.

שימו לב! השחקן יכול לקבל את הפרס רק פעם אחת.

חלון חדש ייפתח עם התמונה שהוכנסה לתפריט CONTENT עם הרמז לתחנה הבאה.

לאחר המשחק ועל מנת לאפס את התיבות חידה, יש להיכנס לתפריט העריכה בלחיצה ימנית על התיבה ו EDIT.

בלשונית CONTENT לחצו על הכפתור RESET SCRIPTS.