דלת קוד CODE-DOOR

הוראות הכנה והפעלה לרכיב דלת קוד

רכיב זה משמש כדלת שנפתחת באמצעות הקשה על קוד מוגדר מראש.

הקוד יכול להיות תשובה לשאלה או חידה מספרית.

הוראות ליצירת הקוד

ראשית, יש לבנות את הרכיב LINKED KEYPAD DOOR הנמצא ב INVENTORY בתוך התיקיית הכלים הפדגוגיים בשם EDUCATIONAL SURPRIZE BAG.

גררו אותו אל האדמה.

היכנסו לתפריט העריכה בלחיצה ימנית על הדלת ולאחר מכן, EDIT.

סמנו את האפשרות לעריכת רכיבים מחוברים EDIT LINKED, ולאחר מכן, הקליקו בקודן על מנת לערוך את הקוד בלבד.

לחצו על לשונית CONTENT, ואז לחצו פעמיים על ה SCRIPT.

כעת יש לשנות את הקוד במספרים אשר נמצא בשורה מספר 3, כפי שמסומן בתמונה הבאה.

יש להקפיד על סימון הפסיק בין הספרות.

בסיום העריכה, לחצו על כפתור SAVE.

סגרו את חלון הSCRIPT, ולאחר מכן לחצו על כפתור RESET SCRIPT.

הוראות להפעלת הדלת

כדי לפתוח את הדלת קוד, יש להזין את מספרי הקוד המוגדרים בSCRIPT, ולאחר מכן סולמית.

אם התשובה נכונה, הדלת תיעלם, והודעת CORRECT תופיע במסך הצ'אט בצד שמאל למטה.