שיעור 2.4 – תקשורת בעולם

יש מספר דרכי תקשורת בעולם של יוריקה, תקשורת באמצעות צ'אט מקומי, תקשורת באמצעות הודעות אישיות, תקשורת באמצעות קול ותקשורת באמצעות מחוות. בשיעור זה נעסוק בתקשורת באמצעות טקסט וקול.

צ'אט

NEARBY CHAT

כל מה שייכתב בשדה הזה, אשר ממוקם בסרגל הכלים בחלק התחתון , יופיע על המסך ויעלם תוך מספר שניות, כל מי שנמצא בטווח של עד 20 מטר מהאווטר שלכם יראה את ההודעות.

בפתיחת חלון  Nearby Chat ניתן לצפות ולקרוא את ההודעות לאורך זמן.

IM צ'אט – משלוח הודעות אישיות

יש ללחוץ על הכפתור

לחיצה ימנית על שם משתמש שאיתו רוצים לעשות צ'אט ולסמן את האופציה של IM. תיבת צ'אט תיפתח בנפרד.

יש לבחור באמצעות לחצן ימני של העכבר את האווטר איתו רוצים לקיים שיחת צאט ולסמן את האופציה IM תיבת צט אישית תיפתח מיד.

שיחה קולית או צ'אט קולי

על מנת להפעיל את אפשרות הצ'אט הקולי יש ללחוץ על כפתור הצ'אט בזמן הדיבור.

הנקודה לבנה המופיעה מעל ראש האווטאר מראה שהמערכת זיהתה חיבור למקרופון. כאשר גלים בצבע ירוק יופיעו מעל האווטר אחרים יוכלו לשמוע אותנו בעולם. 

בכל פעם שנעזוב את הלחיצה על כפתור המקרופון לא נוכל לדבר, כדי להפוך את הכפתור לדו מצבי כך שנוכל לדבר כל הזמן יש לסמן את ה V בפינה הימנית העליונה של המקרופון.