שיעור 5.9 – יצירת דלת מסתובבת

המשימה- יצירת דלת מסתובבת

בשיעור הזה ניצור דלת המסתובבת על מנת להיפתח.

נכיר סביבת תכנות חדשה, ובאמצעותה ניצור את הסקריפט המיועד לסיבוב הדלת.

לשם כך, נלמד על שימוש במשתנים.

ראשית, היכנסו לסביבת תכנות SCRIPTASTIC.

הסביבה הזו מבוססת על קוד באמצעות בלוקים.

בצד שמאל נמצאות מגירות הבלוקים ליצירת הקוד.

פתחו את מגירת האירועים (EVENTS), וגררו את האירוע בשם WHEN SCRIPT IS RESET אל עבר הלוח בצד ימין של המסך.

מתוך מגירת FUNCTIONS, נגרור את הבלוק של המשתנה האינטגרלי.

נשנה את הערכים.

נקרא למשתנה am I opened.

המשתנה ישמש כמזהה המצב של הדלת (סגורה או פתוחה).

את הערך המספרי נשנה ל0.

נחזור למגירת האירועים (EVENTS) ונגרור את הבלוק WHEN OBJECT IS CLICKED אל הלוח הימני.

לאחר מכן, נוסיף את הבלוק אשר יהווה התנאי למצב של הדלת.

התנאי הזה יאפשר לסקריפט להבדיל בין שני המצבים השונים של הדלת.

בשדה הכתיבה, נרשום את שם המשתנה באופן הבא: am I opened==0

כעת, נגרור את הבלוק

מתוך מגירת התנועות (MOTIONS), ונשנה את ערך הסיבוב ל 90 מעלות.

נוסיף את הבלוק בתוך התנאי.

כעת, נגדיר שהסיבוב של 90 מעלות, מהווה את מצב הדלת כפתוחה,

ולכן נוסיף מתחת לפקודה הזו את המשתנה האינטגרלי, אבל נשנה את הערך המספרי מ 0 ל 1.

כך הסקריפט יזהה את המצב כפתוח.

לאחר מכן, נגדיר בסקריפט את המצב השני:

כאשר הדלת כבר פתוחה, יש לסגור אותה.

בחלק התחתון של התנאי,

נגרור את הבלוק

אך כעת, ערכי הסיבוב יהיו הפוכים- במקום 90 מעלות,

נרשום -90 מעלות כדי להחזיר את הדלת למצב הראשוני.

כמו במצב הקודם,

נגדיר בסקריפט כי הסיבוב של -90 מעלות מהווה מצב סגור בדלת.

בשלב הזה סיימנו ליצור את הסקריפט, וכעת נעתיק אותו.

בחלק העליון של המסך ונלחץ בלשונית LSL SCRIPT 

כדי לראות את הסקריפט המלא.

סמנו והעתיקו אותו.

נחזור לעולם,

את הדלת החדשה.

לחצו על לשונית CONTENT, וצרו סקריפט חדש.

מחקו את כל התוכן הקיים בסקריפט, והדביקו את הסקריפט החדש.

שמרו את השינויים בכפתור SAVE.

כעת, כל לחיצה על הדלת יגרום לפתיחתה ולסגירתה.