שיעור 9.2 – ניהול האי – REGION

ניהול האי.

על  מנת לנהל את האי באופן כללי ולא ברמת החלקות, יש לעשות זאת בתפריט REGION DETAILS.

לחצו בתפריט WORLD הנמצא בחלק העליון של המסך ולבחור באפשרות REGION DETAILS

לשונית ESTATE

לשונית REGION

לשונית TERRAIN

לשונית TERRAIN