פרק 5 – בניית בית – מיומנויות בניה

בפרק הזה נעסוק בשיפור ושדרוג מיומנות הבנייה,

ובנוסף נלמד על הגדרת הקוד מתוך הסקריפט.