כלי מוכן לשימוש: שערים ודלתות מיוחדות

דלת שאלה MULTI-CHOICE

הוראות הכנה והפעלה לרכיב MULTI-CHOICE DOOR דלת שאלה רבת ברירה דלת השאלה רבת ברירה מאפשרת לפתוח דלת לאחר מתן תשובה לשאלה עם כמה תשובות. הרכיב

למידע נוסף »

דלת קוד CODE-DOOR

הוראות הכנה והפעלה לרכיב דלת קוד רכיב זה משמש כדלת שנפתחת באמצעות הקשה על קוד מוגדר מראש. הקוד יכול להיות תשובה לשאלה או חידה מספרית.

למידע נוסף »