כלים מוכנים לשימוש בעולם EUREKA

תיבת שיגור – TELEPORT BOX

Teleport Box תיבת הטלפורט היא כלי מיועד לבצע מעברים בין האיים בתוך העולם.  ניתן להגדיר מיקום מדויק  לנחיתה בתוך העולם. אפשר להשתמש בכלי Teleport Box

למידע נוסף »

HOT SPOT PICTURE

רכיב הזה מאפשר לפתוח באופן זמני תמונות המשמשות למטרות שונות, כגון הפניות למיקומים שונים, רמזים לחדרי בריחה, תצוגות ועוד. על מנת להתחיל, יש לבנות את

למידע נוסף »