הצעות לפעילות

Eureka World logo

דף מסכם – הצעות לפעילות

הצעות לפעילות באזור זה נציע ונדגים פעילויות שונות שניתן לערוך במסגרת הכיתה בעולם של יוריקה למידה מבוססת פרויקטים משחקים מוכנים משחקי תפקידים מפגשים חברתיים

למידע נוסף »