הצעות לפעילות

באזור זה נציע ונדגים פעילויות שונות שניתן לערוך במסגרת הכיתה בעולם של יוריקה

למידה מבוססת פרויקטים

משחקים מוכנים

משחקי תפקידים

מפגשים חברתיים