פרק 10- מערכת הניהול

מערכת הניהול

המערכת מאפשרת מספר פעולות ניהול עליהן נפרט בהמשך