ניהול חלקות-PARCEL

ניהול החלקה.

ראשית יש להיכנס לתפריט ניהול החלקה הספציפית בתוך האי בלחיצה ימנית על האדמה, ולאחר מכן לחצו על ABOUT LAND.

 

הכרת התפריט ABOUT LAND.

התפריט כולל מגוון אפשרויות ורמות ניהול שונות הקשורות להרשאות בנייה, שינוי אובייקטים, הגדרת קבוצות לעבודה שיתופית, הרשאות תנועה ותקשורת ועוד.

 

לשונית GENERAL

 

ניתן להגדיר הרשאות בנייה לקבוצות או תלמידים מסוימים

 

 

לשונית OBJECTS

 

 

 

 

 

לשונית OPTIONS