9.1-ניהול האי-REGION

ניהול האי.

על  מנת לנהל את האי באופן כללי ולא ברמת החלקות, יש לעשות זאת בתפריט REGION DETAILS.

לחצו בתפריט WORLD הנמצא בחלק העליון של המסך ולבחור באפשרות REGION DETAILS

לשונית ESTATE

 

לשונית REGION

 

לשונית TERRAIN

לשונית ENVIROMENT