טקסטוריות בסיסיות

ניתן ליצור ולהוסיף טקסטורות שונות לבנייה בכמה אופנים. 

טקסטורות בסיסיות

שקיפות/זוהר/צבע/

 

BUMPINESS/SHININESS

האפשרות של  BUMPINESS מוסיף מרקם לטקסטורה. קיים מגוון של מרקמים הניתנים להוספה. ראשית, יש לסמן את האפשרות של BUMPINESS מבין שלושת האפשרויות הקיימות, אשר נמצאות ליד כפתור MATERIALS, לאחר מכן, לחצו  על כפתור BUMPINESS אשר נמצא ליד חלון הטקסטורות ובחרו במרקם הרצוי.

 

האפשרות של  SHININESS מוסיף זוהר לטקסטורה הקיימת. קיימות 4 רמות של זוהר. יש לסמן את האפשרות של SHININESS מבין שלושת האפשרויות הקיימות, אשר נמצאות ליד כפתור MATERIALS, לאחר מכן, לחצו  על כפתור SHININESS  ובחרו ברמת הזוהר הרצויה

 

 

 

MAPPING

באמצעות האפשרויות של MAPPING, ניתן לשנות את הטקסטורה הקיימת במגוון אופנים, כגון לבצע רוטציה על הטקסטורה, הגדרת מספר הפעמים שהטקסטורה תופיע ועוד'.