לשונית GENERAL

לשונית GENERAL

החלק הזה של התפריט כולל מידע כללי על האובייקט שנבנה, כו כן, מגוון פעולות ופונקציות שניתן להשתמש במהלך תהליך היצירה.

בתמונה הבאה תוכלו לקבל מידע מפורט.