לשונית OBJECT

לשונית OBJECT

בתוך התפריט הזה תוכלו למצוא מגוון מניפולציות שניתן להשתמש לעיצוב האובייקט

 

הפרק הזה יעסוק בפונקציות  הבאות.

 

בתמונה הבאה תוכלו לקבל פירוט של כל אחת מהפונקציות הללו.

 

locked/phisically/temporary/phantom/hollow/path/twist/tapper/slice/topshear