מצלמה וזום

מצלמה וזום

בפרק הזהתקבלו מידע על השימוש במצלמה לצורך צילום מתוך התוכנה, וגם על שימוש בזוויות ראייה וזום .