משחק פיצוחים

משחק פיצוחים

המשחק המפורסם והתחרותי בין שני קבוצות, עכשיו כחלק מארגז הכלים הפדגוגיים.

 

הוראות הכנת המשחק:

יש לבנות את הרכיב בם PIZUCHIM GAME מתוך תיקיית EDUCATIONAL SURPRIZE BAG.

יש להכנס לתפריט העריכה בלחיצה ימנית ולאחר מכן לחיצה על כפתור EDIT.

בתוך לשונית CONTENT, היכנסו לרכיב gCard.

 

הקלידו את השאלות אשר יופיעו במהלך המשחק.

 

 

המערכת לא מקבלת כתב בעברית בצורה תקינה ועל כן, יש להשתמש בתוסף גוגל של היפוך טקסט להקלדת השאלות בצורה הפוכה, ולאחר מכן להעתיק את הטקסט ההפוך בתוך הGCARD. היפוך טקסט

נפרט את כללי כתיבת השאלות בGCARD:

בשורה שמתחיל עם האות Q נרשום את השאלה

בשורות הבאות אשר מתחילות עם האות Q ומספר, כגון Q1/Q2/Q3 נרשום את התשובות

בשורה המתחילה באות A נציין את התשובה הנכונה והלא נכונות. שימו לב שרק תשובה אחת תוכל להיות הנכונה. כדי להגדיר מהי התשובה הנכונה והלא נכונה נרשום את הספרה 1 לתשובה הנכונה והספרה 0 לתשובה לא נכונה. חשוב לרשום פסיק בין הספרות. כפי שמופיע בתמונה למעלה, בשורה A מופיעות שלוש ספרות. סדר ההופעה הוא כנגד סדר התשובות, כך לדוגמה בתמונה למעלה: 0,1,0. האפס הראשון הוא כנגד התשובה הראשונה, הספרה 1 כנגד התשובה השניה- היא הנכונה. וסיום הספרה האחורנה היא 0 כנגד התשובה השלישית.

 

לאחר הקלדת השאלות יש לשמור את השינויים בלחיצה על כפתור SAVE.

הוראות הפעלת המשחק:

להתחלת המשחק, יש ללחוץ על התיבה עם המילה START.

 

ניתן להוסיף עד שני שחקנים. כל שחקן בתורו, לאחר ההודעה שתופיע בNEARBY CHAT, ילחץ על הרכיב START על מנת לקבל את שם הקבוצה שלו.

 

נורה ירוקה תידלק לסמן שהמשחק מוכן להפעלה

 

על השחקן הראשון ללחוץ על אחד מהחלקים על גבי לוח. תיבת שאלה תופיע בצד השמאלי של המסך. הזמן למתן שאלה- שישים שניות. התשובות יהיו כתובות  בNEARBY  CHAT.

 

במידה והתשובה היא נכונה, החלק הנבחר על המסך ישנה את צבעו לצבע הקבוצה.

 

אם השחקן הראשון נתן תשובה לא נכונה התור לענות עובר לשחקן השני. במידה ואף אחד מהשחקנים לא ענה תשובה נכונה, החלק יעלם מן הלוח.

 

 

אם ברצונכם להתחיל משחק חדש, יש ללחוץ על הרכיב בשם RESET.